Poradnik pogrzebowy

Całodobowa pomoc: 501 765 844

Misją Zakładu Pogrzebowego EDEN z Lublina jest wszechstronna pomoc wszystkim, którzy stają w obliczu czyjejś śmierci i są zmuszeni do zorganizowania uroczystości pogrzebowych. Czerpiąc z doświadczenia, nabytego w ciągu wielu lat pracy, pomagamy zmierzyć się z tą trudną sytuacją.

Co robić, kiedy odejdzie bliska osoba?

Zdajemy sobie sprawę, że w takich chwilach pojawiają się silne emocje, które mogą utrudniać działania. Należy jednak, mimo tych trudności, wdrożyć określone zasady postępowania dlatego – w celu ich usystematyzowania – przedstawiamy wskazówki postępowania w sytuacji zgonu Bliskiej Osoby.

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że żaden zakład pogrzebowy nie może wykonać eksportacji Osoby Zmarłej, jeśli lekarz nie stwierdzi jej zgonu.

Gdy śmierć nastąpiła w domu

W przypadku, gdy zgon zdarzył się w domu lub miejscu, w którym nie był wdrożony stały nadzór medyczny – konieczne jest najpierw wezwanie lekarza. Jego zadaniem jest stwierdzenie zgonu oraz wystawienie karty zgonu. Ten właśnie dokument daje uprawnienia zakładowi pogrzebowemu do eksportacji ciała Osoby Zmarłej z miejsca, gdzie nastąpił zgon.

Otrzymawszy kartę zgonu należy powiadomić zakład pogrzebowy i zlecić mu eksportację Osoby Zmarłej. Jeśli chcą Państwo, aby to Zakład Pogrzebowy EDEN z Lublina wykonał to zlecenie – prosimy o kontakt pod numerem 81 747 11 21.

Nasz personel pojawi się tak szybko, jak to tylko możliwe, i przeprowadzi transport Osoby Zmarłej do chłodni. Tam z najwyższym szacunkiem ciało Zmarłego zostanie przygotowane do ceremonii pogrzebowej.

Gdy śmierć nastąpiła w szpitalu lub z przyczyn nienaturalnych

W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu – a oczekują Państwo naszej pomocy, również prosimy o skontaktowanie się z nami drogą telefoniczną. Z szacunkiem odbierzemy ciało Zmarłego z zakładu leczniczego, by przewieźć je do własnej chłodni.

Jeżeli śmierć nastąpiła jako wynik wypadku lub przestępstwa – w celu pochowania Zmarłego należy uzyskać zezwolenie z prokuratury. Zostaje ono wydane po przeprowadzeniu procedur właściwych dla tego rodzaju sytuacji. Dopełnienie formalności pogrzebowych bierze na siebie Zakład Pogrzebowy EDEN.

Profesjonalna Pomoc

Wybór firmy pogrzebowej jest indywidualną decyzją Rodziny Zmarłego, podejmowaną w pełnej wolności. Wszelkie naciski, zwłaszcza ze strony jakichkolwiek podmiotów czy instytucji, odnośnie wyboru konkretnego zakładu pogrzebowego są bezprawne. To Bliscy Zmarłego decydują, komu powierzyć organizację i przeprowadzenie uroczystości żałobnych. W przypadku zakładów pogrzebowych nie występuje zjawisko rejonizacji, dlatego można wybrać dowolny zakład pogrzebowy, niezależny od miejsca zamieszkania czy zgonu.

Ustalenia, które są dokonywane w biurze zakładu pogrzebowego – lub w domu Klienta, jak to ma miejsce w przypadku skorzystania z usług tzw. mobilnego biura Zakładu Pogrzebowego EDEN z Lublina – dotyczą przebiegu uroczystości pogrzebowych oraz wszelkich szczegółów z nią związanych.

Decyzje te dotyczą głównie:

  • wyboru obrządku, w którym zostanie pochowany Zmarły
  • wyboru konkretnego cmentarza
  • wyboru miejsca grzebalnego (lokalizacji grobu)
  • dnia i godziny pogrzebu (lub/i kremacji, jeśli jest przewidziana)
  • wyboru trumny (a w przypadku kremacji również wyboru urny)

Informacje:

Zasiłek pogrzebowy: czym jest i komu przysługuje?

Najbardziej aktualne wiadomości związane z zasiłkiem pogrzebowym znajdują się na stronach odpowiednich instytucji – takich, jak:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych: (link)
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (link)
  • Zakład Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (link)
  • Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) właściwe dla miejsca zgonu Osoby Zmarłej

Ile obecnie wynosi zasiłek pogrzebowy?

Wysokość zasiłku pogrzebowego jest niezależna od instytucji wypłacającej świadczenie i wynosi – od dnia 1 marca 2011 r. – 4.000 zł.