Poradnik pogrzebowy

Całodobowa pomoc: 501 765 844

Niezbędnych informacji udzielimy telefonicznie lub za pośrednictwem strony: www.edenpogrzeby.pl

Misją Zakładu Pogrzebowego EDEN z Lublina jest wszechstronna pomoc wszystkim, którzy stają w obliczu czyjejś śmierci i są zmuszeni do zorganizowania uroczystości pogrzebowych. Czerpiąc z doświadczenia, nabytego w ciągu wielu lat pracy, pomagamy zmierzyć się z tą trudną sytuacją.

Zdajemy sobie sprawę, że w takich chwilach pojawiają się silne emocje, które mogą utrudniać działania. Należy jednak, mimo tych trudności, wdrożyć określone zasady postępowania dlatego – w celu ich usystematyzowania – przedstawiamy wskazówki postępowania w sytuacji zgonu Bliskiej Osoby.

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że żaden zakład pogrzebowy nie może wykonać eksportacji Osoby Zmarłej, jeśli lekarz nie stwierdzi jej zgonu.

W przypadku, gdy zgon zdarzył się w domu lub miejscu, w którym nie był wdrożony stały nadzór medyczny – konieczne jest najpierw wezwanie lekarza. Jego zadaniem jest stwierdzenie zgonu oraz wystawienie karty zgonu. Ten właśnie dokument daje uprawnienia zakładowi pogrzebowemu do eksportacji ciała Osoby Zmarłej z miejsca, gdzie nastąpił zgon.

Otrzymawszy kartę zgonu należy powiadomić zakład pogrzebowy i zlecić mu eksportację Osoby Zmarłej. Jeśli chcą Państwo, aby to Zakład Pogrzebowy EDEN z Lublina wykonał to zlecenie – prosimy o kontakt pod numerem 81 747 11 21.

Nasz personel pojawi się tak szybko, jak to tylko możliwe, i przeprowadzi transport Osoby Zmarłej do chłodni. Tam z najwyższym szacunkiem ciało Zmarłego zostanie przygotowane do ceremonii pogrzebowej.

W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu – a oczekują Państwo naszej pomocy, również prosimy o skontaktowanie się z nami drogą telefoniczną. Z szacunkiem odbierzemy ciało Zmarłego z zakładu leczniczego, by przewieźć je do własnej chłodni.

Jeżeli śmierć nastąpiła jako wynik wypadku lub przestępstwa – w celu pochowania Zmarłego należy uzyskać zezwolenie z prokuratury. Zostaje ono wydane po przeprowadzeniu procedur właściwych dla tego rodzaju sytuacji. Dopełnienie formalności pogrzebowych bierze na siebie Zakład Pogrzebowy EDEN.

Wybór firmy pogrzebowej jest indywidualną decyzją Rodziny Zmarłego, podejmowaną w pełnej wolności. Wszelkie naciski, zwłaszcza ze strony jakichkolwiek podmiotów czy instytucji, odnośnie wyboru konkretnego zakładu pogrzebowego są bezprawne. To Bliscy Zmarłego decydują, komu powierzyć organizację i przeprowadzenie uroczystości żałobnych. W przypadku zakładów pogrzebowych nie występuje zjawisko rejonizacji, dlatego można wybrać dowolny zakład pogrzebowy, niezależny od miejsca zamieszkania czy zgonu.

Ustalenia, które są dokonywane w biurze zakładu pogrzebowego – lub w domu Klienta, jak to ma miejsce w przypadku skorzystania z usług tzw. mobilnego biura Zakładu Pogrzebowego EDEN z Lublina – dotyczą przebiegu uroczystości pogrzebowych oraz wszelkich szczegółów z nią związanych.

Decyzje te dotyczą głównie:

 • wyboru obrządku, w którym zostanie pochowany Zmarły
 • wyboru konkretnego cmentarza
 • wyboru miejsca grzebalnego (lokalizacji grobu)
 • dnia i godziny pogrzebu (lub/i kremacji, jeśli jest przewidziana)
 • wyboru trumny (a w przypadku kremacji również wyboru urny)

Formalnościami pogrzebowymi zajmie się zakład pogrzebowy, któremu powierzą Państwo zadanie organizacji pogrzebu. Aby jednak formalności oraz procedury mogły zostać wdrożone w życie – konieczne jest posiadanie oraz przedstawienie odpowiednich dokumentów.

Oto dokumenty, konieczne do organizacji i realizacji pochówku:

 • karta zgonu
 • akt zgonu (wystawiany na podstawie karty zgonu)
 • dowód osobisty Osoby Zmarłej
 • dowód osobisty Wnioskodawcy
 • legitymacja ubezpieczeniowa (w przypadku emeryta lub rencisty)
 • zaświadczenie z zakładu pracy (jeśli osoba Zmarła pracowała)

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy należy przedstawić dokumenty takie, jak:

ZUS

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (pobierz ZUS Z-12 – link)
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu

KRUS

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (pobierz druk KRUS)
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu

Informacje:

Zasiłek pogrzebowy: czym jest i komu przysługuje?

Najbardziej aktualne wiadomości związane z zasiłkiem pogrzebowym znajdują się na stronach odpowiednich instytucji – takich, jak:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych: (link)
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (link)
 • Zakład Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (link)
 • Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) właściwe dla miejsca zgonu Osoby Zmarłej

Ile obecnie wynosi zasiłek pogrzebowy?

Wysokość zasiłku pogrzebowego jest niezależna od instytucji wypłacającej świadczenie i wynosi – od dnia 1 marca 2011 r. – 4.000 zł.

Jakie jest stanowisko Kościoła Katolickiego odnośnie kremacji?

Kościół katolicki już w 1963 roku wyraził akceptację względem kremacji w 1963 roku. Została ona potwierdzona także w znowelizowanym Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983r. – w kanonie 1176 par. 3, jak również w Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary „Ad resurgendum cum Christo” z dnia 25 października 2016 roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że kremacja jest przez Kościół katolicki akceptowana pod warunkiem, że nie „została wybrana z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską” (tamże).