Pogrzeb świecki

W Polsce, choć zdecydowaną większość nadal stanowią ceremonie wyznaniowe, od kilkunastu lat odnotowuje się coraz więcej próśb, aby zakład pogrzebowy przygotował i przeprowadził pogrzeb świecki. Z reguły jest on wybierany jeszcze za życia przez osoby, które z różnych względów nie życzą sobie ani ceremonii wyznaniowej, ani też obecności jakiegokolwiek duchownego w czasie pogrzebu. Jeśli taka wola została przez Zmarłego wyrażona, Rodzina (lub inny organizator ceremonii żałobnej) ma obowiązek taką ostatnią wolę uszanować. Szanują ją również wszyscy pracownicy zakładu pogrzebowego EDEN.

Pogrzeb z mistrzem ceremonii

Pogrzeb świecki, choć zbudowany jest wokół innego ceremoniału, jest też uroczystością bardzo podniosłą. Za jej przygotowanie oraz prawidłowy przebieg odpowiada najczęściej osoba zwana Mistrzem Ceremonii Żałobnej. Zdarza się też, że uroczystości takie prowadzi doświadczony mówca (laudator) bądź inna osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje, aby pełnić taką rolę.

pogrzeb świecki

Zakład Pogrzebowy w Lublinie na prośbę swoich Klientów organizuje pogrzeb świecki. Współpracujemy z Mistrzem Ceremonii, którego jakość pracy oraz cechy osobowościowe bardzo cenimy. W naszej ofercie posiadamy także wszystko, co jest potrzebne do przygotowania świeckiej uroczystości pogrzebowej. Zapewniamy trumny, urny oraz inne akcesoria pogrzebowe, które są pozbawione emblematów oraz innych elementów o jakiejkolwiek konotacji religijnej.

Całodobowa pomoc

Kontakt
Całodobowe usługi pogrzebowe

Co zrobić, gdy ktoś umrze?

Poradnik