Kremacje Lublin

Kremacja zwłok jest coraz częściej wybieraną – także w Lublinie – formą pochówku i polega na bezdymnym i bezwonnym spaleniu – spopieleniu – ciała Osoby Zmarłej, umieszczonego w specjalnej trumnie kremacyjnej. Trumna taka jest pozbawiona wszelkich ozdób oraz niepolakierowana.

Kremacja Lublin

Trumna z ciałem Osoby Zmarłej umieszczana jest – za pomocą automatycznego urządzenia – w piecu kremacyjnym, w którym panuje wysoka temperatura. Kremacja przeprowadzana w nowoczesnych krematoriach spełnia standardy w zakresie ochrony środowiska, a jednocześnie wyraża szacunek względem zwłok Osoby Zmarłej. Po spopieleniu prochy Zmarłego umieszcza się w urnie. Jest ona chowana w ziemi, w grobie murowanym lub w tzw. kolumbarium – w czasie ceremonii żałobnej.

kremacje

Obowiązujące obecnie w Polsce prawo stanowi, że pogrzeb prochów Osoby Zmarłej odbywa się na cmentarzu. Nie jest natomiast możliwe rozsypywanie prochów na „polach pamięci” lub przechowywanie ich w miejscu zamieszkania.

Szacunek należny Osobie Zmarłej jest okazywany także wobec jej szczątków – w tym prochów – również podczas transportu oraz w czasie ceremonii pogrzebowych.

Jakie jest stanowisko Kościoła Katolickiego odnośnie kremacji?

Kościół katolicki już w 1963 roku wyraził akceptację względem kremacji w 1963 roku. Została ona potwierdzona także w znowelizowanym Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983r. – w kanonie 1176 par. 3, jak również w Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary „Ad resurgendum cum Christo” z dnia 25 października 2016 roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że kremacja jest przez Kościół katolicki akceptowana pod warunkiem, że nie „została wybrana z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską” (tamże).

Kremacje Zakład Pogrzebowy Lublin
Zakład Pogrzebowy Lublin Kremacje
Zakład Pogrzebowy Lublin Kremacja Zwłok Urna

Całodobowa pomoc

Kontakt
Całodobowe usługi pogrzebowe

Co zrobić, gdy ktoś umrze?

Poradnik

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług kremacji w Lublinie.