Niezbędne Dokumenty

Formalnościami pogrzebowymi zajmie się zakład pogrzebowy, któremu powierzą Państwo zadanie organizacji pogrzebu. Aby jednak formalności oraz procedury mogły zostać wdrożone w życie – konieczne jest posiadanie oraz przedstawienie odpowiednich dokumentów.

Dokumenty, konieczne do organizacji i realizacji pochówku

 • karta zgonu
 • akt zgonu (wystawiany na podstawie karty zgonu)
 • dowód osobisty Osoby Zmarłej
 • dowód osobisty Wnioskodawcy
 • legitymacja ubezpieczeniowa (w przypadku emeryta lub rencisty)
 • zaświadczenie z zakładu pracy (jeśli osoba Zmarła pracowała)

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy należy przedstawić dokumenty takie, jak:

Wymagane dokumenty dla ZUS

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu

Niezbędne dokumenty dla KRUS

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu